Cégtörténet

Társaságunk felelősségéből adódóan erős, jól szervezett, önálló vagyonkezelő társaság, amely működésével tulajdonosai számára folyamatos hozam- és értéknövekedést tud biztosítani, oly módon, hogy versenyképességét növelve a vagyonkezelési piac markáns szereplőjeként a biztonságot helyezi tevékenysége fókuszába.

1997

Alapítás

A Társaság jogelődjét a Váltó-3 Szivárvány Kft-t – melyet a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1997. július 17-én Cg.01-09-660416 számon jegyzett be – az ÁPV Rt. („Alapító”) 1997. április 29-én alapította egyszemélyes Kft-ként, 40 millió Ft törzstőkével, amely teljes egészében pénzbetét szolgáltatásával valósult meg.

1
1997
1998

Részvénytársasag

Az Alapító 45/1998. (IV.29.) számú határozatával döntött a Kft. Rt.-vé történő átalakulásáról. A VÁLTÓ Vagyonkezelési és Befektetési Rt.-t a Cégbíróság 1998. július 31-én 01-10-043872/8. számon jegyezte be. 1999. április 20-tól a részvénytársaság névváltozás eredményeként FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. lett. A részvénytársasággá történt átalakulás fordulónapja: 1998. május 01.

2
1998
2002

Tőzsdei bevezetés

A forgalomban lévő kárpótlási jegyek bevonására vonatkozó intézkedésekről szóló 1176/2002.(X.10.) sz. Kormányhatározat alapján kiadott 15/2002.(X.10.) RJGy. Határozat végrehajtása érdekében az ÁPV Rt. Igazgatóságának 458/2002.(X.31.) sz. határozatában a FORRÁS Rt.-t jelölte ki kárpótlási jegy bevonással érintett társaságként. A döntés értelmében a FORRÁS Rt. tőkeemelést követően kibocsátásra került részvényei kerültek kárpótlási jegy ellenében, nyilvános forgalomba hozatal keretében értékesítésre, majd ezt követően tőzsdei bevezetésre.

3
2002
2003

Bevezetés a BÉT-re

A Társaság törzs- (Forrás T) és osztalékelsőbbségi
(Forrás OE) részvényei 2003-ban kerültek
bevezetésre a BÉT-re.

4
2003
2004

Arago Zrt.

2004-től a Társaság fő tulajdonosa az Arago Befektetési
Holding Zrt., 85%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal.
A Társaság további tulajdonosai a közkézhányad
kategóriába esnek.

5
2004
2005

BÉT Standard

A Társaság részvényei jelenleg a BÉT Standard
kategóriájában kereskedhetők.

6
2005
2006

Átnevezés

A Közgyűlés 1/2006. (VIII.14.) számú határozatával a Társaság új neve FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság lett.

7
2006