A Társaság 2020. június 22. napján megkapta a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogramban való részvételhez szükséges hitelminősítési besorolást. 

Az NKP-ban való részvétel feltétele volt, hogy a kibocsátandó kötvények legalább B+ minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől. A Társaság számára a Scope Ratings GmbH végezte el a hitelminősítést, amelynek eredményeképpen a kibocsátandó kötvények és a Társaság minősítése is a B+ kategóriába esett, megfelelve ezzel az NKP elvárásainak. 

A hitelminősítő jelentése az alábbi linkre kattintva érhető el

1

A Társaság 2020. szeptember 29. napján sikeres kötvényaukciót tartott a FORRAS30/I (ISIN-kód HU0000359997) kötvények vonatkozásában. 

A kötvényaukciók részletei az alábbi linkre kattintva érhető el

2

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2021. február 9. napján a 18/XBond/2021. számú határozatában a Társaság által kibocsátott összesen 424 darab, egyenként 50.000.000,- HUF névértékű, 21.200.000.000,- HUF össznévértékű, dematerializált, névre szóló kötvény a Piacműködtető által működtetett XBond elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához készített Információs Dokumentumot jóváhagyta.

Az Információs Dokumentum az alábbi linkre kattintva érhető el

A határozat az alábbi linkre kattintva érhető el

3

A kötvény XBond elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjának a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 22/XBond/2021. számú határozatában jóváhagyott időpontja: 2021. február 18.

A kötvény Első Kereskedési Napja: 2021. február 18.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. határozata az alábbi linken érhető el

4

A kötvényhez kapcsolódó információk

A Kötvény elnevezése: Forrás NKP Kötvény 2030/I.

Kibocsátó: FORRÁS nyRt.

Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Cégjegyzékszáma: 01-10-041431

A Kibocsátás jellege:

Prospektus rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) és d) pontja alá eső, azaz tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső nyilvános forgalomba hozatal az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében

A Kibocsátás helye: Magyarország

Felhatalmazás a Kibocsátásra: A Kibocsátó 1/2020. (V.11.) számú igazgatósági határozata

Össznévérték: A forgalomba hozott Kötvények névértékének összege HUF 21.200.000.000, azaz huszonegymilliárd-kétszázmillió forint

Futamidő: 10 év (2020. október 1. napjától 2030. október 1. napjáig)

ISIN azonosító: HU0000359997

Kötvény pénzneme: Magyar forint (HUF)

Névérték Kötvényenként: HUF 50.000.000, azaz ötvenmillió forint

Kötvények darabszáma: 424 darab

A Kötvények típusa: Névre szóló kötvények.

A Kötvények megjelenési formája: Dematerializált Kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló a Tpt. 7. § szerinti okirat.

Központi értékpapírszámla vezető: KELER Központi Értéktár Zrt.

Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Sorozatok: A Forrás NKP Kötvény 2030/I. Kötvények teljes mennyisége azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő értékpapírok, azok egy sorozatot alkotnak.

Aukció időpontja: 2020. szeptember 29. 10:00 órától 11:00 óráig.

Kibocsátás napja, Elszámolási Nap (értéknap): 2020. október 1.

Lejárati Nap: 2030. október 1.

Kamatszámítási Kezdőnap: 2020. október 1.

Kamatozás módja: Fix kamatozás

Kamatláb: évi 3,25 %