Miklósfai Mezőgazdasági Zrt.

A Miklósfai Mezőgazdasági Zrt. 2000-ben jött létre az Új Út Mezőgazdasági Termelőszövetkezet részleges átalakulása révén. A társaságban a Forrás Nyrt 2014-ben szerzett többségi tulajdonrészt. A társaság fő profilja az állattartás, növénytermesztés, illetve a mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása.

Tevékenységek

Növénytermesztés

A 2022-es évben a cég 810 hektárra adott be Egységes területalapú támogatási kérelmet. A gazdálkodáshoz szükséges földet a társaság magánszemélyektől bérli. Jellemzően a klasszikus szántóföldi növények kerülnek termesztésre: őszi búza, őszi árpa, káposztarepce, napraforgó, illetve takarmánykukorica. Az árunövények előállításán túl a növénytermesztési ágazat az állattenyésztés takarmányszükségletét is ellátja.

A növénytermesztési ágazat vetés szerkezete, illetve hozama az elmúlt két évben a következőképpen alakult:

Állattenyésztés

Az állattartó ágazatot a cégen belül a Miklósfai tehenészet képviseli, amely közel 600 tejelő Holstein Fríz marha intenzív tartását végzi. Az állattartó telep éves termelése meghaladja a 6000000 liter tejet, melyet a cég elsősorban belföldön értékesít.Az állatállomány éves takarmányigényének döntő többsége cégen belül kerül előállításra.

Mezőgazdasági szolgáltatás

A cég saját szárító üzemmel, illetve 3.300 tonna befogadására alkalmas raktárbázissal és kiterjedt gépparkkal rendelkezik Miklósfán. Ehhez a tevékenységi körhöz tartozik a társaság saját tulajdonú keverő üzeme, amely a Miklósfai tehenészet számára gyárt éves szinten több mint 2300 tonna tápot.

Fejlesztések

Precíziós gazdálkodás

A növénytermesztési tevékenység korszerűsítésének és hatékonyságának növelése jegyében a társaság 2021-ben gépparkjának bővítése, illetve modernizálása mellett döntött és a Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása című, VP2-4.1.8-21 kódszámú felhívásra adott be pályázatot. A pályázat kedvező elbíráslásban részesült.

A projekt keretében beszerzésre került gépek:

  • NEW Holland T7.315HD AC traktor
  • NEW Holland CX.8.90 SL kombájn

Állattartó telep korszerűsítés

2020-ban a tej felvásárlási árának kedvező alakulásának következtében a társaság az állattenyésztési tevékenység korszerűsítése és kibővítése mellett döntött és a VP2-4.1.1.-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása pályázatra a vállalkozás támogatási kérelmet nyújtott be. A pályázat kedvező elbíráslásban részesült.

A pályázat tartalmazza 2 db 320 m2-es kétoldali kifutóval ellátott, a tetőszerkezeten napelemmel felszerelt istálló, illetve egy új silótér építését.

Az állatlétszám kiszolgálására a pályázatban RMH takarmánykeverő-kiosztó kocsi, BAUER

POLY 141 anyagmozgató gép és BAUER Cerres S-Pro hígtrágyainjektáló is szerepel, melyek beszerzése már megvalósult.

Föld alatti öntözés kiépítése

A tevékenység diverzifikálása és a magasabb hozzáadott értékű növénykultúrák hatékony termesztése jegyében a társaság öntöző rendszer kiépítése mellett döntött és a VP2-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése pályázatra támogatási kérelmet nyújtott be.

A fejlesztés keretében egy 67,9 ha-os területen mikró öntözéssel ellátott korszerű öntözőtelep létesül, két új öntözőkút létesítésével és egy meglévő öntözőkút felújításával. A projekt keretében az öntözőtelep részeként két darab vízzáró membrán szigeteléssel ellátott földmedrű medence került már megépítésre.

Héjas gyümölcsök telepítése

A Társaság pályázatott nyújtott be 19 hektár öntözött gesztenye ültetvény telepítésére. A telepítés során a francia hibrid faj Bouce de Betizac lesz alkalmazva, amely rezisztens a kéregrákkal és más növénybetegségekkel szemben. Az ültetvény a telepítést követően 6-8 év múlva fordul termőre.

Társaság főbb pénzügyi mutatói